ozokeryt
TU: najkorzystniejszy kredyt samochodowy
Najlepiej tu: baszta halszki

Zawód: projektant konstrukcji technicznych

Pracę w budownictwie można zasadniczo podzielić na stanowiska, które wymagają konkretnych, wyuczonych lub wyćwiczonych umiejętności lub takie, do których niezbędna jest dodatkowo obszerna wiedza. Przykładem tego drugiego zawodu z pewnością jest projektant konstrukcji budowlanych. Czym się zajmuje, ile zarabia i gdzie może znaleźć pracę?

Czym zajmuje się projektant budowlany

Zawód projektanta konstrukcji budowlanych polega na opracowywaniu planów i projektów z zakresu budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów i elementów konstrukcyjnych. Specjalista konstrukcji budowlanych powinien posiadać obszerną wiedzę z zakresu wznoszenia wszelkich obiektów: zarówno w budownictwie miejskim, przemysłowym czy infrastrukturalnym.

Wymagania pracodawców

Oferty pracy dla projektantów konstrukcji wiążą się z konkretnymi oczekiwaniami ze strony pracodawców. Specyfika branży budownictwa i architektury ma to do siebie, że wszelkie stanowiska związane z techniczną stroną wznoszenia budynków wymagają od kandydatów zaawansowanej teoretycznej wiedzy, co jest równoznaczne z posiadaniem kierunkowego wyższego wykształcenia. Uczelnie w kraju kształcą projektantów na wydziałach budownictwa, ze specjalizacją konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

W związku z obecnością większości przedsiębiorstw budowlanych na rynku międzynarodowym standardowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego, co najmniej w stopniu dobrym, a najczęściej średniozaawansowanym.

Mile widziane są także umiejętności obsługi programów związanych z konstrukcjami budowlanymi i projektowymi, na przykład Bocada, Tekla, Robot, AutoCad. Wymagana znajomość programów będzie uzależniona od specjalizacji firmy – jeśli potencjalny pracodawca zajmuje się głównie konstrukcjami stalowymi, żelbetowymi czy geotechnicznymi przyda się umiejętność pracy na oprogramowaniu specjalistycznym. Informacje o tym jakie programy powinien opanować kandydat można znaleźć przeglądając konkretne oferty pracy.

Gdzie może pracować projektant konstrukcji

Osoby z odpowiednim wykształceniem i praktycznymi umiejętnościami mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnego rodzaju studiach projektowych i wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych. W studiach architektonicznych projektant odpowiada za stronę konstrukcyjną przygotowywanych koncepcji zabudowy, natomiast w firmach budowlanych zazwyczaj nadzorują również wykonawstwo takich projektów.

Zarobki w branży

Z analizy postępowań rekrutacyjnych wynika, że osoba spełniająca wymagania firm budowlanych lub pracowni architektonicznych, ale bez zawodowego doświadczenia może liczyć średnio na wynagrodzenie rzędu od 2400 do 3600 złotych brutto na start. Doświadczony projektant konstrukcji powinien się spodziewać wyższych proponowanych kwot, w granicach od 3500 do ponad 7000 złotych brutto.

Trzeba jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia będą wpływać przede wszystkim takie czynniki jak chociażby wielkość firmy. Szczególnie w branży budowlanej najwyższe stawki będą proponować najwięksi gracze – im bardziej rozbudowana firma, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się zajmował większymi inwestycjami, które automatycznie generują wyższe zyski. Perspektywa wyższego wynagrodzenia jest związana także z pracą w firmach zajmujących się budownictwem specjalistycznym i technicznym – liczy się więc także obszar działalności przedsiębiorstwa.

Oferty pracy dla specjalistów

Ogłoszenia o pracy dla projektantów konstrukcji budowlanych praktycznie nie pojawiają się w urzędach pracy – jeśli już można je znaleźć w sieci, zarówno na portalach rekrutacyjnych, jak i stronach internetowych firm budowlanych. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów wyrażają głównie duże firmy, które funkcjonują na rynku międzynarodowym, przez co dość często oferty pracy mogą się wiązać z koniecznością wyjazdów zagranicznych.