TU:
Najlepiej tu:

Wyjazdy team building – metoda wspierania organizacji

Ci, którzy chcą inwestować w ludzi, których zatrudniają, sięgają chętnie po rozmaite nieodpłatne materiały do wyjazdów integracyjnych np w tym miejscu: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Firmy zajmujące się ich dostarczaniem dołączają także szczegółowe instrukcje o tym, jak całość ma zostać przeprowadzona. Na pewno jednak nie będą miały one żadnego wpływu na to, jak szkolenia integracyjne się skończą, ponieważ bardzo dużo będzie tu zależało od osoby, która zajmie się prowadzeniem.

Mało które narzędzie tego typu będzie wymagać jakiś wielkich umiejętności, z pomocą instrukcji osoba dysponująca pewnymi umiejętnościami najczęściej powinna sobie poradzić realizując spotkania i wyjazdy integracyjne. Lecz wbrew pozorom na prowadzącym będzie spoczywała spora odpowiedzialność, gdyż powinien on użyć udostępnionych materiałów w taki sposób, aby zespół zaspokoił swoje potrzeby.

Sposoby prowadzenia szkoleń i gier i sposoby reakcji trenerów prowadzących szkolenia stanowiły przedmiot wieloletnich badań, które nadzorował znany na całym świecie naukowiec Thiagarajan. Udało mu się między innymi odkryć, że nawet jeśli w pierwszej chwili reakcje trenerów team building są przypadkowe, to jednak w podejmowanych przez nich decyzjach dostrzec można ukryte schematy.

Thiagarajan na podstawie badań, które prowadził określił kilka kluczowych obszarów, jakie mają za zadanie scharakteryzować czekające na szkoleniowców wyzwania. Z reguły nie powinno być specjalnych przeszkód, aby je zastosować, a można ich używać we wszystkich sytuacjach. Przybrały one postać kilku pytań, które powinno się zadać nim zabawy i gry się zaczną.

Zagadnieniem, od którego należy zacząć, jest ustalenie zakresu elastyczności prowadzonych zajęć i tolerowanie ewentualnego naginania zasad, to w znacznym stopniu będzie zależało od tego, w jaki sposób dana grupa pracuje. Warto pomyśleć też parę chwil nad tempem pracy. Między innymi można ustalić sztywne ramy czasowe i ich się trzymać, a można także trochę zwolnić i pozwolić na wprowadzenie zmian w grafiku.

Bardzo ważny obszar, od którego w dużym stopniu będzie zależał końcowy sukces, to koncentracja na wyznaczonych celach. Jeżeli rolą zespołu jest ukończenie zadania, to powinno się trzymać się tego dość stanowczo, także podczas podsumowania rezultatów. Równocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że cały zakres odpowiedzialności za doprowadzenie sprawy do końca spoczywa na nim, tu pojawia się kolejny obszar podejmowania decyzji czyli kontrola.