TU:
Najlepiej tu:

Symulacje szkoleniowe na konferencje i warsztaty

Rozmaite kłopoty i problemy w pracy zawodowej czy życiu osobistym, mogą nas spotkać w wielu przypadkach. Różni ludzie będą sobie różnie radziły z ich rozwiązywaniem, części będzie to szło sprawnie, a u innych znacznie wolniej. Wiele rozmaitych metod umożliwia to, aby nauczyć się inaczej podchodzić do tych problemów, a dodatkowo efektywnie wyszukiwać rozwiązania mogące pomóc.

Do tego typu metod należy gry strategiczne ( dodatkowe informacje: http://www.symulacje.edu.pl ), której założenia są oparte na koncentracji na istocie ludzkiej i jej chęciach tworzenia najróżniejszych usprawnień. Odpowiednie zastosowanie wybranych gier biznesowych jest możliwością na to, żeby dojść do innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązań. Design Thinking jest stosowany w wielu biznesowych obszarach, na przykład w szeroko pojętym Human Resources.

Jak pokazują różne badania prawie 80% osób na kierowniczych stanowiskach uznaje symulacje strategiczne za element o dużym znaczeniu w organizacji, w której pracują. Oprócz tego, w miejscach, w których do zarządzania zasobami ludzkimi przykładana jest duża waga, ta właśnie metoda jest wykorzystywana w dużo większym zakresie. Umożliwia to między innymi, aby zupełnie inaczej spoglądać na pracowników i kandydatów, a co za tym idzie wybierać najlepszych.

Najważniejszym elementem jeśli chodzi o technikę gry biznesowej jest zdefiniowanie problemu, będzie to już połowa sukcesu. Pierwsza kwestia, o którą należy zapytać, czemu będzie coś do zmiany, a następne co w danym obszarze może zostać zmienione. Aby to pytanie zadać, konieczny będzie zespół ekspertów z dużym doświadczeniem, najlepiej z mocno zróżnicowanymi kompetencjami.

Metoda, która tu jest pokazywana to przede wszystkim praca warsztatowa, tak więc stworzona grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu który należy rozwiązać. Należy także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć o zagadnieniu, które się opracowuje. Różni ludzie mogą zupełnie odmiennie widzieć poszczególne elementy całości, a co będzie z tym później związane mieć inną wizję sposobów rozwiązania.

Omawiając dokładnie, co jest źródłem problemów i w jakim kierunku będzie się podążać, trzeba włączyć w rozważania klienta. Przy prowadzeniu rekrutacji jest to po prostu szukający pracy kandydat. Zadaniem zespołu jest wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a w dalszej kolejności potem stworzenie charakterystyki. Końcowy krok gry menedżerskiej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i wybranie wśród wielu rozwiązań tego najbardziej odpowiedniego.